Alojas administrācija

Ungurpils ezera krastā atklāts izzinošs vides objekts

19.septembrī Ungurpilī ar biedrības “Ungurpils ezera saimnieks” gādību atklāja ratiņtrasi – dabas zinību klasi. Jaunais vides objekts – koka trase ar izzinošajām platformām – stiepjas 345 metru garumā gar Ungurpils ezeru. Katrā platformā uzstādīts informatīvs stends, kur iespējams smelties zināšanas par Ungurpils vēsturi, Dzirnavezeru, parka kokiem un krūmiem. Koka laipas galā ikviens var pārbaudīt savas zināšanas, ko uzkrājis trases garumā.

 

Jaunā vides objekta atklāšanā piedalījās Alojas Ausekļa vidusskolas skolēni, tāpat vietējie ungurpilieši, pašvaldības pārstāvji un paši projekta realizētāji. Pasākuma noslēgumā, atgriežoties no izzinošās pastaigas, skolēni tika aicināti piedalīties konkursā par dabas zinību klasē apgūto. 

 

Projekts “Ratiņtrase-dabas zinību klase Ungurpilī” (Nr. 16-09-AL20-A019.2201-000005) tapis ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Alojas novada domes atbalstu. Kopējās projekta izmaksas sastāda 9896,21 EUR, t.sk. ELFLA LEADER finasējums 8906,60 EUR, bet Alojas novada pašvaldības līdzfinansējums – 989,61 EUR.

 

Liānas Lilenblates-Sipko teksts un foto