Aloja

Uzņēmēj – praktikants var būt Tavs nākamais darbinieks: Sadarbojies ar praktikantu un saņem ES finansiālo atbalstu

dvbiLatvijas Darba devēju konfederācija īsteno Eiropas Savienības struktūrfondu projektu “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos”, kura mērķis ir īstenot profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu iesaisti uzņēmumos jau mācību procesā maksimāli pietuvināti darba videi, mācoties profesiju.

 

Uzņēmējiem, iesaistoties projektā, iespējams savos uzņēmumos kopā ar profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem īstenot prakses un darba vidē balstītas mācības, par to saņemot līdzfinansējumu no projekta, kā arī iespēju, ka audzēknis par projekta līdzekļiem tiek  apdrošināts (civiltiesiski, pret nelaimes gadījumiem).

 

Projekta īstenošanas termiņš: 2017.gada 27.janvāris – 2023.gada 31.augusts. Sīkāka informācija lejupielādējama šeit.

 

Pasākuma kontaktpersona no LDDK

Jolanta Vjakse

+371 67225162

jolanta.vjakse@lddk.lv