Aloja

Sanāksmē Burtnieku novadā sprieda par Salacas upes baseina apsaimniekošanu un aktualizēja sadarbību citās jomās

Otrdien, 12. decembrī, Burtnieku novadā notika Alojas, Burtnieku, Mazsalacas un Salacgrīvas novadu pašvaldību pārstāvju tikšanās, kurā piedalījās Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda, izpilddirektors Ivars Ķiksis, Attīstības nodaļas vadītāja Marika Kamale un Staiceles pilsētas un pagasta pārvaldes vadītājs Pēteris Kuzmenko. Tikšanās laikā tika aktualizēta sadarbības turpināšana un stiprināšana starp iesaistītajām pašvaldībām, ievirzītas konkrētas aprises turpmākajai rīcībai Salacas upes baseina apsaimniekošanā un ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanā. Kopīgi saskarsmes punkti tika meklēti arī tūrisma jomā un zivju resursu aizsardzībā.

 

Burtnieku novada pašvaldība uz tikšanos bija uzaicinājusi nodibinājuma “Vides risinājumu institūts” pētnieku Matīsu Žagaru un projektu vadītāju Robertu Rotbergu, kuri informēja par Burtnieka ezerā veikto pētījumu rezultātiem un ieteicamajām darbībām, lai uzlabotu novājināto ezera ekosistēmu, kura negatīvi ietekmē arī no ezera iztekošo Salacu. M. Žagars uzsvēra, ka tikai ar vienotu skatījumu un pasākumu kopumu ir iespējams būtiski uzlabot vides stāvokli.

 

Klātesošie vienojās par nepieciešamību izstrādāt projekta pieteikumu Eiropas Savienības vides un klimata pasākumu programmai “LIFE”, kurā galvenokārt tiks paredzēti pasākumi antropogēnās slodzes mazināšanai, piesārņojumu avotu likvidēšanai, biomanipulācijai (balto zivju nozvejai Burtniekā), ūdeņu aizauguma likvidācijai Burtnieka ezerā un Salacas upē kā vienotā ekosistēmā. Vienlaikus tiks paredzētas aktivitātes zivju resursu aizsardzībai un zivju ceļa iespējamajai izveidei Staicelē. Projekta pieteikums tiks izstrādāts 2018. gadā.

 

Nākamā pašvaldību pārstāvju tikšanās plānota nākamā gada martā Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrā-bibliotēkā “Sala”. Iecerēts, ka tikšanās būs regulāras, kas notiks ik pēc pāris mēnešiem. Tāpat gada laikā tiks izstrādātas un noteiktas sadarbības tēmas, kuras katru gadu koordinēs kāda no iesaistītajām pašvaldībām.

 

Alojas, Burtnieku, Mazsalacas un Salacgrīvas novadu pašvaldību sadarbība aizsākās 2014. gadā, kad tika noslēgts sadarbības līgums, lai veicinātu pašvaldību attīstību tūrisma, vides un dabas aizsardzības, kopīgas infrastruktūras, uzņēmējdarbības atbalsta, NVO, kultūras, sporta un citās jomās.

 

Informāciju sagatavoja:

Edīte Stērste,
Burtnieku novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Liāna Lilenblate-Sipko,

Alojas novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

 

E.Stērstes foto