Alojas administrācija

Pārvēlēta uzņēmēju konsultatīvās padomes vadība

Jaunievēlētā uzņēmēju konsultatīvā padome

                                     Jaunievēlētā uzņēmēju konsultatīvā padome

 

10. janvārī Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrā-bibliotēkā “Sala” notika pirmā šī gada uzņēmēju konsultatīvās padomes sēde. Viens no svarīgākajiem šīs sēdes darba kārtības jautājumiem bija padomes priekšsēdētāja un viņa vietnieka ievēlēšana. Priekšsēdētāja amatam izvirzīja divas kandidatūras Ingu Možvillo un Andreju Lāci. Vairums no sanākušajiem uzņēmējiem balsoja par I.Možvillo. Viņas vietnieka pienākumus pildīs A.Lācis.

 

Sanāksmē piedalījās arī Spīdola Lielmane no nodibinājuma “Limbažu fonds”, kura informēja par projektu konkursu “Ziedotāju aplis”. Par Attīstības programmas investīciju plāna virzību un izpildi stāstīja Attīstības nodaļas vadītāja Marika Kamale. Kopīgi apsprieda uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikums, kurā tika veiktas izmaiņas. Pirms nolikums stājas spēkā, tas vēl jāapstiprina domes sēdē.

 

Nākamā uzņēmēju konsultatīvās padomes sēde paredzēta 13. februārī.

 

Sagatavoja Liāna Lilenblate-Sipko

Z.Lapšānes-Celmas foto