Aloja

Pieteikšanās termiņš darba aizsardzības labas prakses konkursam “Zelta ķivere”

Pamatinformācija

Katru otro gadu Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) sadarbībā ar dalībvalstīm un Eiropas Savienības prezidentūru organizē Eiropas Labas prakses balvu. 2018.gadā Eiropas informatīvās kampaņas “Turi grožos bīstamās vielas” labas prakseskonkursa laikā tiks meklēti labas prakses piemēri, kas saistīti ar darba vietās esošo bīstamo vielu saistīto risku novēršanu (konkursa ietvaros ar bīstamajām vielām saprot ķīmiskās vielas, ķīmisko vielu maisījumus, kancerogēnās vielas, putekļus u.c. vielas, kas var kaitīgi iedarboties uz nodarbināto veselību).

 

Mērķi un uzdevumi

Drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu labas prakses balvu konkursa nolikuma mērķi ir:

  • atlasīt labas prakses piemērus, kā novērst vai samazināt bīstamo vielu ietekmi uz darbinieku drošību un veselību;
  • popularizēt bīstamo vielu aizstāšanu ar mazāk bīstamām, kā arī tehniskos un organizatoriskos preventīvos pasākumus;
  • dalīties ar praktiskiem padomiem, lai citi uzņēmumi var smelties idejas un pārņemt labo praksi;
  • atbalstīt un popularizēt preventīvu kultūru darba aizsardzības un darba organizācijas jomā, parādīt preventīvas kultūras priekšrocības.

 

Labas prakses balvu konkursa mērķis 2018. gadā ir

 uzskatāmi parādīt labas darba aizsardzības sistēmas priekšrocības, sniegt iespēju uzņēmumiem apmainīties ar labu praksi un godināt uzņēmumus, kas aktīvi un efektīvi novērš bīstamo vielu radītos riskus darbavietās.

 

Organizācija

Žūrijā būs Valsts darba inspekcijas, LR Labklājības ministrijas, Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūta, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības un Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvji.

Balva tiks pasniegta 2 grupās:

  • uzņēmumiem, kuru darbinieku skaits ir līdz 100;
  • uzņēmumiem, kuru darbinieku skaits ir 100 un vairāk.

Konkursa nolikums

Iesniegšana Latvijā

  • Aizpildīta veidlapa, kā arī papildu informācija jāiesniedz elektroniski līdz 2018.gada 7.septembrim (ieskaitot), plkst.24:00, sūtot uz e-pasta adresi – Linda.Matisane@vdi.gov.lv. Pieteikumi, kas tiks iesūtīti pēc norādītā termiņa netiks izskatīti.