Aloja

Sanāksmē informēja par paveikto saistībā ar K.Zāles pieminekļa pārvešanu mājās

IMG_5083

 

 

25. maijā Alojas kultūras namā pulcējās interesenti, lai pārrunātu paveikto saistībā ar K.Zāles pieminekļa pārvešanu mājās – Alojā. Sanākušos uzrunāja Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda un viņa vietnieks Jurģis Rācenis. Alojas muzeja vadītāja Līga Moderniece ieskatījās vēsturē, atgādinot par pieminekļa rašanās ideju, izgatavošanas vēsturi, pirmskara laika uzstādīšanas vietas izvēli un ziedotājiem. 

Biedrības „Brāļu kapu komiteja” priekšsēdētājs Arnis Āboltiņš runāja par biedrības un Alojas novada domes sadarbības sākumu, pieminekļa kultūrvēsturisko vērtību, karavīru atdusas vietām.

 

SIA “Kroks R” arhitekte Ija Rudzīte prezentēja brīvības cīņās kritušo karavīru pieminekļa laukuma Baznīcas ielā 4A skices un darba gaitu. Biedrības “Alojas novada attīstība” valdes priekšsēdētāja Inga Mauriņa-Kaļva stāstīja par iecerēm pieminekļa pārvešanai mājās un ziedojumu vākšanas akciju. Alojas evaņģēliski luterāņu draudzes mācītājs Andris Smilga pateicās par teritorijas sakopšanu un rosina pašvaldību vairāk sadarboties ar baznīcu. Par paveikto laukuma labiekārtošanā pastāstīja Alojas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja Marika Kamale. 

 

Noslēgumā V.Bārda pateicās uzņēmējiem, biedrībām un visiem labas gribas cilvēkiem, kuri iesaistījušies, lai K. Zāles pieminekli veiksmīgi pārvestu mājās un iecere par brīvības cīņās kritušo karavīru piemiņas vietas izveidi īstenotu. 

[Not a valid template]

 

Sagatavojusi Liāna Lilenblate-Sipko

L.Lilenblates-Sipko foto