Aloja

Cenu aptauja Nr.CA/2019/02 “Ārējo pēcuzskaites tīklu projektēšana objektā “Alderi”, Staiceles pagastā, Alojas novadā”

  • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2019. gada 17. janvārim plkst.11:00. Piedāvājumi var tikt iesniegti: nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064;iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā; nosūtot elektroniski uz e-pastu: dome @aloja.lv