Aloja

Cenu aptauja Nr.CA/2019/10 “Piekabes iegāde Zivju resursu aizsardzības pasākumiem”

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2019. gada 19. martam plkst.13:00. Piedāvājumi var tikt iesniegti: nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064;iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā; nosūtot elektroniski uz e-pastu: dome @aloja.lv