Aloja

Cenu aptauja Nr.CA/2019/13 “Būvprojekta “Dienas aprūpes centra pārbūve par izglītības centru Staicelē” ekspertīzes veikšana”

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2019. gada 10. aprīlim plkst.10:00. Piedāvājumi var tikt iesniegti: nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064;iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā; nosūtot elektroniski uz e-pastu: dome @aloja.lv

Dokumenti