Alojas administrācija

Cenu aptauja Nr.CA/2019/14 “Alojas novada kapu digitalizācija”

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2019. gada 11. aprīlim plkst.10:00. Piedāvājumi var tikt iesniegti: nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064;iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā; nosūtot elektroniski uz e-pastu: dome @aloja.lv