Aloja

Cenu aptauja Nr.CA/2019/15 “Lietusūdeņu novadīšana no applūdušās teritorijas, drenāžas aku izbūve”

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2019. gada 15. aprīlim plkst.15:00. Piedāvājumi var tikt iesniegti: nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064;iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā; nosūtot elektroniski uz e-pastu: dome @aloja.lv