Aloja

Sākot ar 4. oktobri Alojas novada iedzīvotājiem atsākas BEZMAKSAS fizioterapijas nodarbības baseinā VSIA “Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīcā “AINAŽI””

Nodarbību grafiks VSIA “Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīcā “AINAŽI””

Nodarbības baseinā pirmdienās, trešdienās un piektdienās no plkst. 09.30 – 10.30

Mēnesis   Oktobris Novembris
Datums 4. 7.,9.,11., 14.,16.,18.,
21.,23.,25., 28., 30.
1., 4.,6.,8.,
11.,13.,15., 20.

Vēlams iepriekš pieteikties Sociālajā dienestā vai pie pagastu sociālajiem darbiniekiem.

  • Lāsma Lilenblate (Alojas pilsētas un pagasta pārvalde), tel. nr. 64031220; 29243319;
  • Guna Broma (Brīvzemnieku pagasta pārvalde), tel. nr. 25617714;
  • Sigita Muķele-Bernharde (Braslavas pagasta pārvalde), tel.nr. 29150852;
  • Ļena Vinogradova (Staiceles pilsētas un pagasta pārvalde), tel.nr. 64035402; 26331197.

Pasākumu laikā notiks dalībnieku reģistrēšana un anketēšana.

Nodarbības var apmeklēt ikviens novada iedzīvotājs, taču lielas intereses gadījumā priekšroka dalībai tajās tiks dota projekta mērķa grupai – iedzīvotājiem, kuri dzīvo novada pagastu teritorijās, trūcīgiem un maznodrošinātiem iedzīvotājiem, bezdarbniekiem, personām ar invaliditāti, iedzīvotājiem, kas vecāki par 54 gadiem, kā arī dalībniekiem, kuri iepriekšējā sezonā fizioterapijas nodarbības nav apmeklējuši.

Nodarbības tiek organizētas Eiropas Sociālā fonda finansētā projektā “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā”, Nr.9.2.4.2/16/I/028.

Informāciju sagatavoja:

Jana Beķere

Sociālā dienesta vadītāja