Aloja

SIA ZAAO atkritumu vākšanas sistēmas izmaiņas

SIA “ZAAO” (ZAAO) informē, ka 2019. gada nogalē un turpmākajā tuvākajā periodā, iepakojuma apsaimniekošanu un iespējas to savākt bezmaksas būtiski ietekmē situācija otrreizēji pārstrādājamo iepakojuma tirgū Eiropā un Āzijā. Būtiski ir palielinājies šo materiālu piedāvājums un tirgus cenas pārstrādātājiem materiāliem strauji kritušās. Šā iemesla dēļ materiālu pārdošanas cena nespēj segt to savākšanas un pāršķirošanas izmaksas, kuras līdz šim tikai daļēji ir bijušas ietvertas maksā par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

Lai neiniciētu strauju maksas par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu pieaugumu, taču vienlaikus nodrošinātu vides prasību izpildi par izlietotā iepakojuma dalītu vākšanu un materiālu nodošanu otrreizējai pārstrādei optimālā  (virs vidējā valstī) līmenī, ZAAO ir paredzējusi veikt virkni izmaiņu dalīti vākto atkritumu savākšanas pakalpojuma nodrošināšanā no 2020.gada 1.janvāra:

  • Tiek noteikti stingrāki dalīti vākto atkritumu savākšanas maršrutu izpildes efektivitātes kritēriji, kā rezultātā tiks ierobežota pakalpojuma sniegšana juridiskām personām ārpus apdzīvotu vietu teritorijās izvērtējot savācamā iepakojuma apjomu, bet vienlaikus tiks nodrošināta iepakojuma pieņemšana EKO laukumos;
  • Tiek izvērtētā dalīti vākto atkritumu savākšana no juridiskām personām, kuras līdz šim tā uzkrāšanai izmanto 120 l, 140 l un 240 l konteinerus, vai iepakojuma savākšanas grafiks atbilst efektīvākajam iepakojuma savākšanas maršrutam;
  • juridiskām personām, tiks ieviesta transporta maksa par vienu iepakojuma izvešanas reizi (neatkarīgi no iztukšojamo konteineru daudzuma) 4,63 EUR plus PVN
  • Savācamā vieglā iepakojuma apjoms vienā savākšanas reizē, ja netiek izmantots konteiners, tiks ierobežots no minimāli 3 m3 līdz maksimāli 5 m3 un stikla iepakojums no minimāli 1 m3 līdz maksimāli 3 m3
  • Tiks mainīti individuāli dalīti vākto atkritumu apsaimniekošanas grafiki vieglam iepakojumam, nodrošinot konteinera izvešanu ne biežāk kā reizi divos mēnešos un ne retāk kā divas reizes gadā, savukārt stikla iepakojuma konteineru izvedot ne biežāk kā divas reizes gadā un ne retāk kā vienu reizi gadā.
  • Par iepakojuma un citu dalīti vākto atkritumu savākšanas nodrošināšanu videi draudzīga biroja, iestādes pakalpojuma izmantošanā, kā arī pakalpojuma “EKO kastes” izmantošanā daudzdzīvokļu māju kāpņutelpās, tiks ieviesta transporta maksa par braukšanas reizi uz adresi (neatkarīgi no tukšojamo kastu skaita) 3,80  EUR plus PVN, tomēr lietošanā nodoto kastu saturu (makulatūru) iespējams iztukšot arī lietošanā nodotajā – vieglā iepakojuma konteinerā, kura izvešana tiek nodrošināta bez maksas.

ZAAO tuvākajā laikā informēs klientus, ar kuriem ir noslēgti sadarbības līgumi par dalīti vākto atkritumu (iepakojuma) savākšanu, nosūtot paziņojumus un norādot plānotās izmaiņas, kā arī aicinājumu pārslēgt sadarbības līgumus, saskaņojot individuāli sadarbības nosacījumus.

Informāciju sniedza: ZAAO Valdes priekšsēdētājs Aivars Sirmais