Alojas administrācija

ZAAO ar jaunām akcijām aicina uz videi draudzīgu rīcību

Dabas un tehnoloģiju parka “URDA” (URDA) pedagogi, kuri īsteno SIA “ZAAO” (ZAAO) vides izglītības programmas, izstrādājuši jaunas akcijas, ar kurām dažādu vecumu izglītības iestāžu audzēkņus aicina uz videi draudzīgu rīcību. Akciju mērķis ir palīdzēt veidot un apzināt personīgo pieredzi, kas rodas caur koordinētu darbošanos.

Paredzams, ka iesaistīšanās akcijās to dalībniekiem liks meklēt risinājumus un apzināties labākās rīcības, lai neradītu pārtikas atkritumus, izvairītos no vienreiz lietojamo trauku un nepārstrādājamu plastmasas izstrādājumu lietošanas, veicinās izpratni par resursu patēriņu jaunu produktu radīšanā, mudinās apzināt pārstrādei derīgos materiālus, kā arī ļaus ar savu paraugu iedvesmot vienaudžus.

ZAAO darbības reģiona 27 pašvaldību pirmsskolēni tiek aicināti iesaistīties akcijā “Cik ilgā laikā izaug Tavi salāti?”. Pirmskolas pedagogiem izstrādāta kompetenču apgūšanā balstīta darba lapa ar padomiem, kā palīdzēt bērniem analizēt savu rīcību un sasniegt vislabāko rezultātu.

Savukārt skolēnu padomes, pašpārvaldes un EKO padomes no vispārējām izglītības iestādēm, profesionālajām izglītības iestādēm un augstākajām izglītības iestādēm aicinātas iesaistīties akcijā “Kas dzīvo Tavas skolas eko stūrītī?”. Eko stūrītis ir neliela vieta skolas ēkā, kurā izvietoti piemēri tam, kā iespējams dzīvot videi draudzīgi, vai pieejami resursi, lai šādu rīcību īstenotu. Piemēram, šeit var atrasties vieta, kas iezīmēta kā ūdens pudeļu uzpildes vieta, šeit var tikt audzēts kaut kas zaļš, eko stūrītī var būt pieejama speciālā literatūra vai dota iespēja iekštelpās šķirot atkritumus.

Akciju aktivitātes notiks līdz aprīļa beigām. Uzvarētājus noteiks URDA Facebook un Instagram kontu sekotāji. Laureāti tiks sumināti URDA izglītības projektu noslēguma pasākumā šā gada maijā.

Akciju nolikumi pieejami URDA mājas lapā www.urda.lv. Pieteikšanās akcijām jau ir atvērta.

Informāciju sagatavoja:

Zane Leimane

SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību speciāliste