Alojas administrācija

PII „Auseklītis” grupas „Mārītes” bērni viesojas Alojas muzejā

Lai labāk noskaidrotu to kādas ēkas ir redzamas Alojā, un no kādiem materiāliem tās ir celtas, tad 13. janvāra rītā PII „Auseklītis” grupas „Mārītes” bērni kopā ar audzinātājām un auklīti devās aplūkot Alojas sporta halles, Alojas muzeja un citas tuvumā esošas ēkas. Bērni no ārpuses aplūkoja un mēģināja noteikt, kādi materiāli tika izmantoti ēku celtniecībā.

Bērniem lielu prieku sagādāja muzeja apmeklējums, kura laikā bērni uzzināja, kurā gadā muzeja ēka ir celta, aplūkoja briežu un aļņu izstādi, kā arī vēroja, kā stellēs esošajā audeklā pamazām tiek ieausti gaismas stari un top gaismas ceļš Auseklim.

Teksts un foto: Pirmsskolas izglītības skolotāja Anita Ķirse