Alojas administrācija

Atsākas bezmaksas vingrošanas nodarbības pieaugušajiem

Ar 24. februāri Alojā un Ungurpilī, ar 3. martu Ozolmuižā, atsāksies bezmaksas vingrošanas nodarbības pieaugušajiem Eiropas Sociālā fonda projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā” Nr.9.2.4.2/16/I/028 ietvaros.