Aloja

Alojas novada dome izsludina Biznesa ideju konkursu komercdarbības uzsākšanai

26.03.2020. domes sēdē Alojas novada domes deputāti, atbalstot aktīvos iedzīvotājus, ir lēmuši par projekta konkursa “Biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai Alojas novadā” izsludināšanu. Konkursā Alojas novada dome atbalstīs vienu uzvarētāju, kuram piešķirt grantu EUR 2 500 apmērā!

Konkursa pieteikumu var iesniegt fiziska persona, kura apņemas nodibināt un reģistrēt Komercreģistrā komersantu  un uzsākt komercdarbību Alojas novadā!

Pieteikumus projekta konkursam pretendentus aicinām iesūtīt no 30.04.- 31.05.2020., Alojas novada domē (Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads) personīgi vai sūtot pa pastu.

Papildus informācija pieejama konkursa nolikumā!

Lai idejām bagāts un kreatīvs pavasaris!