Aloja

Pašvaldība aicina iesniegt pieteikumus NVO projektu konkursam

26.03.2020. domes sēdē Alojas novada domes deputāti, atbalstot aktīvās Alojas novada nevalstiskās organizācijas, ir lēmuši par projekta konkursa izsludināšanu.

Konkursa mērķi:

  • Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un veidošana;
  • Vides aizsardzība un labiekārtošana;
  • Veselīga dzīvesveida veicināšana;
  • Jauniešu sociāli ekonomiskā izaugsme, konkurētspēja un iekļaušanās sabiedrībā;
  • Nacionālo kultūras biedrību atbalsts un sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju integrācijas veicināšana;
  • Mūžizglītības nodrošināšana;
  • Alojas novada popularizēšana.

Konkursā Alojas novada dome atbalstīs trīs uzvarētājus, katram uzvarētājam piešķirot finansējumu līdz EUR 500!

Pieteikumus projekta konkursam pretendentus aicinām iesūtīt līdz 29.05.2020., Alojas novada domē (Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads) personīgi vai sūtot pa pastu.

Papildus informācija pieejama konkursa nolikumā!

Radošu un veselīgu pavasari!