Aloja

Cenu aptauja Nr. CA 2020/31 “Būvuzraudzība telpu grupas lietošanas mērķa maiņai ar pārbūvi un teritorijas labiekārtojumu PII “Auseklītis” pirmsskolas izglītības grupām Puikulē”

Publicēts 08.06.2020. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2020. gada 12. jūnijam. Piedāvājumi var tikt iesniegti: nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064; iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā; nosūtot elektroniski uz e-pastu: dome@aloja.lv

Būvprojekts pieejams šeit: https://drive.google.com/drive/folders/1qhHjowfCqx2evICjxnKLDfi_J6BJXWpz