Aloja

Cenu aptauja Nr.CA/2020/60 “Tehniskā apsekošanas atzinuma sagatavošana autoostas ēkai Valmieras ielā 4, Alojā, Alojas novadā”

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2020. gada 15. oktobrim. Piedāvājumi var tikt iesniegti: nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064;iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā; nosūtot elektroniski uz e-pastu: dome@aloja.lv