Aloja

Aicina uz praktisku tīmekļsemināru “E-adrese – centrālais digitālās transformācijas elements”

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM),  Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) un VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC) aicina uz praktisku tīmekļsemināru

“E-adrese – centrālais digitālās transformācijas elements”

Semināra mērķis: sniegt praktiskas atbildes un demonstrēt piemērus, lai veicinātu sabiedrības izpratni par e-adresi kā centrālo digitālās transformācijas elementu, tajā skaitā rosinot valsts iestāžu un pašvaldību darbiniekus iesaistīties digitālo pakalpojumu popularizēšanā, informējot sabiedrību par e-adreses iespējām un pielietojumu.

Mērķauditorija: valsts iestāžu un pašvaldību iestāžu darbinieki un vadītāji (IT, lietvedība, sabiedriskās attiecības, klientu apkalpošanas speciālisti u.c.)

Vēstījumi:

  1. Digitālās transformācijas viens no centrālajiem elementiem, ar digitālu komplektu aprīkots iedzīvotājs un uzņēmējs (identifikācijas rīki un e-adrese saziņai ar valsti)
  2. Kopīgs mērķis – veicināt pakalpojumu saņemšanu digitāli, proaktīvi informējot un piedāvājot digitālu pakalpojumu saņemšanu iedzīvotājiem un īpaši uzņēmējiem iespēju.
  3. Oficiālā elektroniskās adrese ir primārais kanāls saziņai ar iedzīvotājiem.
  4. Visas iestādes, t.sk pašvaldības), visi iestāžu darbinieki ir informācijas nesēji par e-adreses lietošanu, ieguvumiem.

Norises laiks:  otrdiena, 03.11.2020 no pl 10.00 līdz 12.00

Norises vieta: Tiešsaistē, MS Teams vidē

Kontaktpersona: Svetlana Amberga, Svetlana.Amberga@varam.gov.lv, Tālrunis 66016736