Aloja

Par atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām no 2021. gada 1. janvāra

Alojas novada dome informē, ka saskaņā ar likumu ”Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā”, kas pieņemts Saeimā otrajā (galīgajā) lasījumā šā gada 23.novembrī, bet vēl nav stājies spēkā, plānots veikt izmaiņas nodokļa likmēs par atkritumu apglabāšanu. Ja spēkā stāsies likumprojekts “Par valsts budžetu 2021. gadam” (Nr. 814/Lp13) un likums “Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā” (Nr. 813/Lp13) šobrīd pieņemtajā redakcijā, maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Alojas novadā no 2021.gada 1.janvāra būs 20.47 EUR/m3 + PVN ( maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Alojas novadā 2020. gadā bija 19.50 EUR/m3 + PVN).

Ievietoja: Monta Meldere