Aloja

Par higiēnisko masku nodrošināšanu trūcīgajiem un maznodrošinātajiem

No 24.novembra Alojas novada domes Sociālajā dienestā uzsākta higiēnisko masku izsniegšana iedzīvotājiem, kuriem piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss, kā arī tiem, kas saņem aprūpes mājās pakalpojumu.

Iedzīvotāji, kuriem piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss bezmaksas higiēnisko masku var saņemt Sociālajā dienestā iepriekš sazinoties telefoniski vai e-pastā:

Alojā, Rīgas ielā 4

Katru darba dienu 9.00 – 12.00

64020442; 29243319

viktorija.gadiske@aloja.lv

Staicelē, Parka ielā 2

Katru darba dienu 9.00 – 12.00

 64035402; 26331197

lena.vinogradova@aloja.lv

Braslavas pagastā

Vilzēnos, “Vilzēnu pamatskolā”

Pirmdienās 9.00 – 12.00

Ceturdienās 9.00 – 12.00

64031006; 29150852

sigita.mukele.bernharde@aloja.lv

Brīvzemnieku pagastā

Puikulē, “Sabiedriskajā centrā”

Pirmdienās 9.00 – 12.00

Trešdienās 9.00 – 12.00

64031002; 25617714

guna.broma@aloja.lv 

Aprūpes mājās pakalpojuma saņēmējiem higiēniskās maskas nogādās aprūpētājs.

Sagatavoja: Jana Beķere