Aloja

Cenu aptauja Nr.CA/2021/05 “Telpu kosmētiskais remonts ar WC izbūvi Rīgas ielā 22, Alojā, Alojas novadā”

Publicēts: 22.01.2021.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2021. gada 28.janvārim. Piedāvājumi var tikt iesniegti: nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064; iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā; nosūtot elektroniski uz e-pastu: dome@aloja.lv