Alojas administrācija

Alojas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos NVO projektu konkursam

Šā gada 25. februāra domes sēdē Alojas novada domes deputāti, atbalstot Alojas novada nevalstiskās organizācijas, ir lēmuši par projekta konkursa izsludināšanu.

Konkursa mērķi:

  • Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un veidošana;
  • Vides aizsardzība un labiekārtošana;
  • Veselīga dzīvesveida veicināšana;
  • Jauniešu sociāli ekonomiskā izaugsme, konkurētspēja un iekļaušanās sabiedrībā;
  • Nacionālo kultūras biedrību atbalsts un sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju integrācijas veicināšana;
  • Mūžizglītības nodrošināšana;
  • Alojas novada popularizēšana.

Projekta aktivitātēm jānotiek Alojas novada teritorijā un/ vai ieguvējiem no projekta rezultātiem jābūt Alojas novada iedzīvotājiem

Konkursā Alojas novada dome atbalstīs trīs pretendentus, katram piešķirot finansējumu līdz EUR 500.

Pieteikumus projekta konkursam aicinām iesūtīt līdz 2021. gada 30. aprīlim (Alojas novada domē (Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads) personīgi vai sūtot pa pastu).

Papildus informācija pieejama konkursa nolikumā.

Sagatavoja:

Regīna Grosa