Alojas administrācija

Cenu aptauja Nr.CA/2021/06 “Ugunsdrošības, trauksmes signalizācijas sistēmas un apsardzes signalizācijas montāžas darbi Staiceles pagasta pārvaldes ēkā Lielā ielā 7, Staicelē, Alojas novadā”

Publicēts: 25.02.2021.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2021. gada 3. martam. Piedāvājumi var tikt iesniegti: nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064; iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā; nosūtot elektroniski uz e-pastu: dome@aloja.lv