Aloja

Pērn samazinājies ar apdraudēto savvaļas sugu pārvadāšanu saistīto pārkāpumu skaits

Ņemot vērā starptautisko ceļojumu skaita kritumu, pagājušajā gadā krietni samazinājās ar apdraudēto savvaļas sugu nelikumīgu pārrobežu tirdzniecību saistīto pārkāpumu skaits, taču arvien biežāk Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk – Pārvalde) konstatēja neatbilstības apdraudēto dzīvnieku turēšanā nebrīvē un tirdzniecībā.

Pasaules savvaļas sugu aizsardzības dienā, ko ik gadu atzīmē 3. martā, apkopojot statistiku par Vašingtonas konvencijā iekļauto sugu aizsardzību, Pārvalde secinājusi, ka ar tūrismu saistīto pārkāpumu skaits globālo notikumu dēļ ir sarucis. Iepriekšējos gados muitas kontroles punktos vidēji tika konstatēti 20-30 pārkāpumi gadā, savukārt 2020. gadā to skaits sarucis līdz 8. Viens no biežāk konfiscētajiem aizliegtajiem suvenīriem iepriekš bija  alkoholisko dzērienu pudeles ar čūskām tajos, taču pērn visa gada garumā reģistrēti tikai divi šādi gadījumi.

Vienlaikus 2020. gadā arvien vairāk tika konstatēti pārkāpumi un neatbilstības, kas saistītas ar apdraudēto savvaļas sugu dzīvo dzīvnieku turēšanu nebrīvē un tirdzniecību. Jau iepriekš ziņots par leoparda turēšanu un nelikumīgu tirdzniecību, kā arī šī gada sākumā tiesai nodota lieta par apdraudētās sugas – pumas neatļautu tirdzniecību un turēšanu nebrīvē. Tāpat 2020. gada laikā privātpersonām atsavinātas divas parastās žņaudzējčūskas, karaliskais pitons, Āfrikas varāns un viens Aratinga papagailis. Visi iepriekšminētie dzīvnieki nodoti Rīgas Nacionālajam zooloģiskajam dārzam.

Pārvalde atgādina, ka nelikumīgā tirdzniecība apdraud daudzas savvaļas sugas, kā arī nereti šo sugu pavairošana nebrīvē notiek labturības prasībām neatbilstošos apstākļos, nereģistrētās audzētavās. Dzīvnieku legālo izcelsmi apliecinošie dokumenti nodrošina iespēju izsekot dzīvnieka izcelsmi un pircējam būt drošam, ka tas neatbalsta nelikumīgus tirgotājus un audzētājus. Tādēļ Pārvalde aicina pirms iegādes iepazīties ar dzīvnieka turēšanas prasībām, lūgt īpašniekam iesniegt uzrādīt nepieciešamos dokumentus un konsultēties ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Pārtikas un veterināro dienestu, vai konkrēto dzīvnieku būs iespējams iegādāties un turēt Latvijā. Lai gūtu pārliecību par dzīvnieku legālo izcelsmi Pārvalde 2020. gada laikā aktīvi sadarbojusies ar kompetentajām iestādēm Lietuvā, Beļģijā, Polijā, Čehijā, Lielbritānijā, Igaunijā, Vācijā, Slovākijā, Spānijā un Somijā.

Pagājušajā gadā tika arī noslēgta vienošanās krimināllietā par 9 ūdru ādu nelegālu tirdzniecību, kur apsūdzētā persona atzina savu vainu un nomaksāja normatīvajos aktos paredzēto kaitējumu vairāk nekā 34 tūkstošu eiro apmērā, un līdz ar to krimināllieta tika izbeigta.

Vašingtonas Konvencija par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām  jeb CITES ir otra lielākā starptautiskā vienošanās dabas aizsardzības jomā, aptverot vairāk nekā 35 000 sugu un 184 valstis. Šajā konvencijā ir iekļautas tādas retas un harizmātiskas sugas kā zilonis, degunradzis, tīģeris, plēsīgie putni, vaļi, stores, papagaiļi, orhidejas, lūsis un daudzas citas. Tā ir  starptautiska vienošanās starp dalībvalstīm, kuras mērķis ir nodrošināt, ka starptautiskā tirdzniecība ar savvaļas augu un dzīvnieku sugām neapdraud to pastāvēšanu dabā.

Sagatavoja:
Dabas aizsardzības pārvaldes
sabiedrisko attiecību speciāliste