Alojas administrācija

Vēl līdz 31. maijam var iesniegt pieteikumu biznesa ideju konkursam

Jau informējam, ka Alojas novada pašvaldība ir izsludinājusi konkursu “Biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai Alojas novadā”. Pieteikumu iesniegšana ilgst līdz 31. maijam. 

Konkursa pieteikumu var iesniegt fiziska persona, kura apņemas nodibināt un reģistrēt Komercreģistrā komersantu (reģistrēt saimniecisko darbību) un uzsākt komercdarbību Alojas novadā, ja tiks pieņemts lēmums par finansējuma piešķiršanu.

Konkursa nolikums

Lēmums par konkursa izsludināšanu 2021.gadā

Konkursa mērķis ir veicināt jaunu komersantu veidošanos Alojas novadā. Uzvarētājs saņems 2 500 eiro atbalstu komercdarbības uzsākšanai. Lai izdodas!

Konkursa rīkotāja kontaktpersona Alojas novada Uzņēmējdarbības atbalsta centra SALA vadītāja Sabīne Stūre tel. 25749131, e–pasts: sabine.sture@aloja.lv