Alojas administrācija

Pašvaldības skolēnu autobusu maršruts 31. maijā un 1. jūnijā

Lai nodrošinātu Alojas novada izglītības iestāžu audzēkņu liecību saņemšanu un mācību grāmatu nodošanas iespēju, ir veiktas sekojošas izmaiņas Alojas novada domes skolēnu autobusu maršrutos.

Pirmdien, 31.05.2021.

HN 8720  (40 vietas) (autobusa vadītājs Modris Dūrēns)

Uz PII Auseklītis

8.00 Alojas Dienas Centrs – Urga –  Braslava

8.25 Vilzēni – Aloja

Uz skolu Staicelē un PII

9.15 Mērnieki – Staicele

Mājās Staiceles pirmsskola

10.40  Staiceles pirmsskola – 10.50 Vīķi

11.00  Staicele

11.25 Mērnieki

8 vietīgais mikroautobuss GU 2510 (autobusa vadītājs Jānis Saliņš)

Uz PII Auseklītis

7.50 Ozolmuiža- Jenči –Blanka- Vilzēni- Ozolmuiža

Mājās PII Auseklītis

17.15 Vilzēni – Ozolmuiža

HR 4298 (19 vietas(autobusa vadītājs Artis Bērziņš)

Uz PII

7.30 Vecdreimaņi- Menči- 7.40 Bokardi

7.50 MīlēniJaunozoliņi– 7.55 Smēdes/ Tīreļi

8.05 Kaķīši – 8.10 Smilgas 8.15 Lindes

8.20 Alojas PII

Uz skolu Staiceles pirmsskola un Alojas AAV

8.50 Vīķi- Staicele

9.10 Ungurpils

9.20 Lindes – 9.30 Jaunzemnieki – 9.40 Bokarti

9.50 Aloja

Mājās Alojas Ausekļa vidusskola

12.00 Alojas autoosta

Mājās Staiceles PII

13.00 Staiceles tirgus laukums – Vīķi- Mērnieki

HR 4299 (19 vietas(autobusa vadītājs Atis Zariņš)

Uz PII Auseklītis

7.20  Puikules stacija – 7.40 Puikule (pie veikala)

8.00 Vilzēni

Uz Alojas Ausekļa vidusskolu

9.00 Puikules Līvānu mājas 9.05 Puikules veikals 9.10 Puikules stacija
9.20
Ozolmuižas pietura

9.30 Vilzēni – 9.35 Braslava – 9.40 Urga- Aloja

Mājās Alojas Ausekļa vidusskola

12.00 Alojas autoosta

Uz Alojas Ausekļa vidusskolu

12.10 Kantari  – 12.20 Braslava – 12.30 Mežbroči – 12.50 Ozolmuižas krustojums – 13.00 Puikule (veikals)

18.20 Aloja

Mājas Alojas Ausekļa vidusskola

15.00 Alojas autoosta


Alojas novada domes skolēnu autobusu maršruti

Otrdien, 01.06.2021.

HN 8720  (40 vietas) (autobusa vadītājs Modris Dūrēns)

Uz skolu

9.20 Rozēni

9.30 Staicele

9.40 Ungurpils

Aloja

Uz mājām

12.00 Alojas autoosta

HR 4298 (19 vietas(autobusa vadītājs Artis Bērziņš)

Uz skolu

9.20 Mazbrieži- Musleti- Menči

9.35 JaunozoliņiSmēdes/ Tīreļi

Aloja

Uz mājām

12.00 Alojas autoosta

HR 4299 (19 vietas(autobusa vadītājs Atis Zariņš)

Uz PII Auseklītis

9.00  Puikule (pie veikala)

9.15 Ozolmuiža

9.30 Vilzēni

9.35 Mežbroči

9.40 Braslava

9.45 Urga

9.50 Kantari – Aloja

 Uz mājām

12.00 Alojas autoosta

Piezīme: autobusu maršrutos var tikt veiktas korekcijas