Alojas administrācija

Sumināti Alojas novada uzņēmēji

Lai atpazītu un godinātu Alojas novada uzņēmējus, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot un veicinot novada uzņēmējdarbības vides attīstību, jau sesto gadu notika Alojas novada pašvaldības organizētā Uzņēmēju sumināšana. Nominantu sumināšana notika 29. maijā. 2. un 3. vietas ieguvēji tika godināti 2., 3. un 4. jūnijā.

Uzņēmēji tika godināti 10 dažādās nominācijās, nominantus izvirzīja Alojas novada Uzņēmēju konsultatīvā padome un Valsts ieņēmumu dienests. Nominācija Alojas novada tēla popularizētājs tika organizēta kā iedzīvotāju balsojums, tika saņemti 13 pieteikumi, nominācijai izvirzīti 7 uzņēmumi.

Nominācijā Gada mājražotājs balvu saņēma ZS “Strēlnieki”, 2. vieta – ZS “Krogdambji”, 3. vieta – SIA “Nature Goods”.

Nominācijā Jaunais uzņēmējs balvu saņēma Saimnieciskās darbības veicēja Ilze Ozola, 2./3. SIA “Nature Goods”/ SIA “GreenFarm”.

Nominācijā Gada labākais darba devējs balvu saņēma SIA “Tēraudiņi”, 2. vieta SIA “Aloja-Starkelsen”, 3. vieta SIA “Aloja Agro”.

Nominācijā Gada mazais uzņēmums balvu saņēma SIA “upeslaivas.lv”, 2. vieta SIA “Rudzo”, 3. vieta SIA “Nature Goods”.

Nominācijā Gada pakalpojumu sniedzējs balvu saņēma SIA “upeslaivas.lv”, 2. vieta SIA “Trīs saujas smilšu”, 3. vieta SIA “AD celtnieks”.

Nominācijā Gada lauksaimnieks balvu saņēma SIA “Aloja Agro”, 2. vieta SIA “Tēraudiņi”, 3. vieta ZS “Pubas”.

Nominācijā Ģimenes uzņēmums balvu saņēma SIA “Rudzo”, 2. vieta SIA “JVA Baltic”, 3. vieta SIA “DK Apsītes”.

Nominācijā Lielākais nodokļu maksātājs balvu saņēma SIA “Aloja-Starkelsen”, 2. vieta SIA “Draugu Dārzs”, 3. vieta SIA “AD celtnieks”.

Nominācijā Gada eksportētājs balvu saņēma SIA “Aloja-Starkelsen”, 2. vieta SIA “Tēraudiņi”, 3. vieta SIA “Ekotri”.

Nominācijā Alojas novada tēla popularizētājs balvu saņēma SIA “Aloja-Starkelsen”, 2. vieta SIA “Draugu Dārzs”, 3. vieta SIA “Alewood”.

Paldies visiem novada uzņēmējiem par darbu, ko viņi veic. Radošas idejas, to īstenošanu un izaugsmi!

Teksts:

Zane Lapšāne-Celma

Foto:

Zane Lapšāne-Celma, Sabīne Stūre