Alojas administrācija

Cenu aptauja Nr.CA/2021/33 “Hidrantu remonts Staiceles pilsētā, Alojas novadā”

Publicēts: 10.06.2021.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2021. gada 15. jūnijam plkst. 11.00. Piedāvājumi var tikt iesniegti: nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064; iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā; nosūtot elektroniski uz e-pastu: dome@aloja.lv