Aloja

Amatā iecelts Limbažu novada pašvaldības izpilddirektora otrais un trešais vietnieks

Saskaņā ar Limbažu novada pašvaldības nolikumu, pašvaldības izpilddirektoram ir trīs vietnieki. Jau informēts, ka 1. jūlija Limbažu novada ārkārtas domes sēdē par Limbažu novada pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītāju, līdz 2021. gada 8. augustam, iecēla līdzšinējo Limbažu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieku Agri Blumeru.

Savukārt 8. jūlija Limbažu novada ārkārtas domes sēdē par Limbažu novada pašvaldības izpilddirektora otro vietnieku iecēla līdzšinējo Salacgrīvas novada pašvaldības izpilddirektoru Andri Zundi, savukārt par izpilddirektora trešo vietnieku iecelts Aivars Krūmiņš, kurš iepriekš pildīja Alojas novada pašvaldības Izpilddirektora vietnieka saimnieciskos jautājumos amata pienākumus.

Jautājums par Limbažu novada pašvaldības izpilddirektora pirmo vietnieku vēl nav skatīts.

Izpilddirektora 1. vietnieks vadīs un koordinēs Centrālās administrācijas darbību, tās pārziņā esošo iestāžu darbību, kā arī nodrošinās pašvaldības funkciju izpildi Limbažu novada Katvaru pagastā, Limbažu pagastā, Limbažu pilsētā, Pāles pagastā, Skultes pagastā, Umurgas pagastā, Vidrižu pagastā, Viļķenes pagastā.

Izpilddirektora 2. vietnieks vadīs un koordinēs Salacgrīvas administrācijas darbību, tās pārziņā esošo iestāžu darbību, nodrošinās pašvaldības funkciju izpildi Limbažu novada Ainažu pagastā, Ainažu pilsētā, Liepupes pagastā, Salacgrīvas pagastā un Salacgrīvas pilsētā.

Izpilddirektora 3. vietnieks vadīs un koordinēs Alojas administrācijas, tās pārziņā esošo iestāžu darbību, nodrošinās pašvaldības funkciju izpildi Limbažu novada Alojas pagastā,  Alojas pilsētā,  Braslavas pagastā,  Brīvzemnieku pagastā, Staiceles pilsētā un Staiceles pagastā.

Atgādinām, ka par Limbažu novada pašvaldības izpilddirektoru iecelts Artis Ārgalis, kurš amata pienākumus sāks pildīt ar 2021. gada 9. augustu.

Limbažu novada pašvaldības nolikums

Avots: www.limbazi.lv