Alojas administrācija

20. jūlijā notiks Izglītības, kultūras un sporta jautājumu; Sociālo un veselības jautājumu komiteju sēdes

20. jūlijā, plkst. 13.00, notiks Limbažu novada domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde. Sēde notiks klātienē Limbažu Galvenajā bibliotēkā Parka ielā 23, Limbažos.

Darba kārtībā:

  • Par Limbažu novada pašvaldības iestādes – Limbažu novada Sporta skola nosaukuma un nolikuma apstiprināšanu.
  • Par Limbažu novada pašvaldības padotībā esošās profesionālās sporta ievirzes izglītības iestādes “Alojas novada sporta skola” reorganizāciju, tās pievienošanu Limbažu novada pašvaldības padotībā esošajai profesionālās sporta ievirzes izglītības iestādei “Limbažu novada Sporta skola”.
  • Informācijas.

Lēmumu projekts


20. jūlijā, plkst. 15.00, notiks Limbažu novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde. Sēde notiks klātienē Limbažu Galvenajā bibliotēkā Parka ielā 23, Limbažos.

Darba kārtībā:

  • Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu (Katvaru pagasts).
  • Par (vārds, uzvārds) iesniegumu (dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšana, Katvaru pagasts).
  • Par (vārds, uzvārds) iesniegumu (dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšana, Limbažu pilsēta).
  • Par Limbažu novada pašvaldības saistošo noteikumu “Par sociālās palīdzības pabalstiem trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām un personām krīzes situācijās Limbažu novadā” apstiprināšanu.
  • Par Limbažu novada pašvaldības saistošo noteikumu “Par Limbažu novada pašvaldības pabalstiem” apstiprināšanu.
  • Informācijas.

Lēmumu projekts