Aloja

Uzsākta Puikules muižas kungu mājas arhitektoniski mākslinieciskā izpēte

Jūlijā SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa” ir uzsākusi darbu pie Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu konkursa nozares “Kultūras mantojums” Alojas novada domes iesniegtā projekta “Puikules muižas kungu mājas arhitektoniski mākslinieciskā izpēte”. Jau 13.jūlijā izpētes grupa 4 cilvēku sastāvā uzsāka klātienes darbus muižā. Tika atsegti sienu zīmējumu fragmenti vairākās telpās.

Projekta mērķis ir noskaidrot Puikules muižas kungu mājā saglabājušās arhitektoniskās un kultūrvēsturiskās vērtības, veicot gan ēkas vizuālu apsekošanu un detaļu novērtēšanu, gan kontrolzondāžas vēsturisko apdares slāņu esamības noskaidrošanai.

Pamatojoties uz izpētes rezultātiem, tiks definētas ēkas turpmākās saglabāšanas un atjaunošanas vai restaurācijas iespējas, kā arī noskaidrotas zudušo apdares detaļu vietas un veidoli, un izvērtēta nepieciešamība šo detaļu un elementu kopiju izgatavošanai ēkas interjeru vai fasāžu atjaunošanā.

Ēkas izpēte nepieciešama, lai turpmāk plānveidīgi izstrādātu Puikules muižas kungu mājas atjaunošanas, sakārtošanas darbus, lai varētu mērķtiecīgi plānot un meklēt finansējumu, tai skaitā piedaloties dažāda mēroga un nozaru konkursos. Izpētes rezultātā iegūtā informācija palīdzēs secīgi un metodoloģiski pareizi veikt ēkas atjaunošanas un renovācijas darbus, nesabojājot vēsturiskās vērtības vai ēkai nozīmīgus hronoloģiski jaunākus uzslāņojumus.

Sagatavoja:
Ziedīte Jirgensone,
Projekta “Puikules muižas kungu mājas arhitektoniski mākslinieciskā izpēte” vadītāja  

Foto: Vivita Vītiņa