Alojas administrācija

Biznesa ideju konkursa finansējumu iegūst Krista Jūlija Kreišmane

Arī šogad tika organizēts “Biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai Alojas novadā”. Pietikšanās konkursam bija līdz 31. maijam. Konkursa pieteikumu varēja iesniegt fiziska persona, kura  apņemas nodibināt un reģistrēt Alojas novadā komersantu un ir apņēmusies uzsākt komercdarbību Alojas novadā. Konkursam paredzētais finansējums no Alojas novada domes bija 2 500 eiro vienam konkursa uzvarētājam. Tika saņemts viens konkursa pieteikums.

  1. jūnijā norisinājās konkursa izvērtēšana. Konkursa pieteikumus izvērtēja konkursa vērtēšanas komisija:
  • Valdis Bārda (Alojas novada domes priekšsēdētājs, konkursa vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs);
  • Linda Zaķe (Finanšu institūcijas “Altum” Vidzemes reģiona klientu darījumu vadītāja);
  • Inese Veinberga (SIA “Tēraudiņi” grāmatvede);
  • Māris Siktārs (SIA “Draugu dārzs” valdes loceklis);
  • Jurģis Priedītis (Valmieras biznesa inkubatora vadītājs).

Konkursa komisija izvērtēja pretendentes iesniegto pieteikumu. Pretendente tika uzaicināta iepazīstināt ar savu biznesa ideju. Pēc prezentācijas komisija uzdeva jautājumus un izteica savus komentārus un ieteikumus biznesa pilnveidošanai.

Izvērtēšanas rezultātā tika noskaidrots, ka 2021. gada Biznesa ideju konkursa finansējuma ieguvēja ir Krista Jūlija Kreišmane, kura drīzumā uzsāks savu biznesu. Krista, uzsākot savu biznesu, izveidos Dizaina darbnīcu. Piedāvājot grafikas dizaina un sietspiedes drukas pakalpojumus.

Sagatavoja:

Zane Lapšāne-Celma