Aloja

Aicinām piedalīties Ģimeņu braucienā!

Gaidot teritoriālo reformu, novadu jaunatnes lietu speciālisti, sāka organizēt jauniešu domju līderu iepazīšanos vienam ar otru, kā rezultātā satikās Alojas novada jauniete Marta Čukure, Limbažu novada jaunietis Dāniels Liecis un Salacgrīvas novada jauniete Ance Kalniņa.

Šī gada pavasaris bija notikumiem bagāts visos novados, un katrs  no jauniešiem plānoja dažādus notikumus savā novadā. Marta sapņoja piedalīties Alojas novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursā ar savu ideju, ka ģimenes dodas kopīgā braucienā un iepazīst kaimiņu novadu apskates vietas, pildot dažādus uzdevumus. Marta uzrunāja jau pazīstamos jauniešus Anci un Dānielu, un katrs bija ar mieru atrast sava novada teritorijā tūrisma apskates objektus, kuri būtu ar nodrošinātu vides pieejamību, kā arī piesaistīt sponsorus.

Diemžēl, šī gada pavasaris, jauniešiem nesa sāpīgo Martas zaudējumu, tādēļ viņas piemiņai, jaunieši nolēma īstenot Limbažu novada Ģimeņu braucienu, sastādot interesantu maršrutu, ar mazāk atpazīstamām vietām.

Ģimeņu braucienā tiek aicināta piedalīties ikviena ģimene, kura vēlas nesteidzīgi piedzīvot dienu ar saviem mīļajiem. Brauciena laikā ģimenes locekļi tiks aicināti pārrunāt savus lieliskākos piedzīvojumus, iedziedāt dziesmas, kā arī taisīt skaistas, ģimeniskas bildes, lai paliktu atmiņas no kopīgi pieredzētā.

Visas ģimenes tiek aicinātas doties piedzīvojumā no 27. jūlija līdz 17. augustam. Maršruti pieejami: ej.uz/gimenubrauciens.

Jaunieši ir piesaistījuši sponsorus, kuri nodrošinās balvas 20. augusta brīvdabas kino vakarā, kad notiks balvu izloze.

Alise Amanda Abendrote no bijušā Alojas novada kā sponsorus ir uzrunājusi – SIA “upeslaivas.lv”, SIA “Mieriņš”, SIA “Aloja Starkelsen” un SIA “Madara 93”.

Ance Kalniņa kā sponsorus piesaistīja – SIA “Dabas maize”, SIA “Čiekurlaivas”, SIA “Brīvais vilnis”,  “Sunsetsup Kuiviži”, kā arī krāsojamās pastkartes “Sveicieni no mājām”.

Dāniels Liecis guva atsaucību pie SIA “Gaisa pūdelis”, SIA “Parka kafe” un z/s Priedītes.

Sagatavoja:
Monta Meldere,
Jaunatnes lietu speciāliste