Alojas administrācija

Limbažu novada vadība Braslavas pagastā

22. jūlijā Limbažu novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs un priekšsēdētāja otrais vietnieks Jānis Bakmanis tikās ne tikai ar Alojas administrācijas nodaļu un iestāžu vadītājiem un darbiniekiem, bet arī apmeklēja Braslavas pagastu, lai redzētu kā notiek Vilzēnu tautas nama pārbūves darbi un tiktos ar Braslavas pagasta pārvaldes vadītāju Daci Šķepasti un Vilzēnu tautas nama vadītāju Airu Lapkovsku.

Izrādot jau izremontēto zāli un šobrīd pārbūvējamās telpas, tautas nama vadītāja pastāstīja, ka Vilzēnu tautas namā šobrīd darbojas septiņi kolektīvi: to skaitā trīs deju kopas, divi amatierteātru kolektīvi, sieviešu vokālais ansamblis un ritma grupa.  “Mums akūti nepieciešamas normālas publiskas telpas kur pulcēties. Mums ir projektors un ekrāns, lai varam rādīt kino, būs sakārtotas tualetes, garderobe un kāpnes. Ļoti ceram, ka Valsts svētku pasākums 18.novembrī varēs notikt jau glīti izremontētās tautas nama telpās. Šis ir apmeklēts un iecienīts tautas nams,” sacīja Aira Lapkovska.

Vilzēnu tautas nama zāle izremontēta vēl pirms Covid “trakuma”, grīda vēl pavisam jauna, jo neviens publisks pasākums šeit nav noticis. Līdz novembrim ir jāpabeidz Vilzēnu tautas nama pārbūves darbi, kas paredz: tautas nama ieejas mezgla, halles, garderobes, kāpņu, sanitārā mezgla pārbūvi,  UKT tīklu pārbūvi, ugunsdrošības sistēmas sakārtošanu. Vilzēnu tautas nama pārbūve nodrošinās vides pieejamību visām iedzīvotāju grupām, veicinās kvalitatīvas kultūrvides veidošanu un uzturēšanu. Rezultātā tiks atjaunots tautas nams 295 m² platībā (kopējā ēkas platība 623,5 m²).

Savukārt Braslavas pagasta pārvaldes vadītāja Dace Šķepaste iepazīstināja ar pagasta aktualitātēm un lielākajām nepieciešamībām: par lielāku autobusa pieturu, kur bērniem paslēpties autobusu gaidot, par gājēju pārejas izveidi, pret ko gan iebilst autoceļu uzturētāji, jo ceļam nav tik liela noslodze, lai to ierīkotu un nepieciešamo jaunu žogu ap pirmskolas izglītības iestādi.

Par lielāko problēmu Dace uzskata nesakārtoto īpašumu ciema centrā. Šobrīd tas ir bankas īpašums, kuru ir apsekojusi būvvalde, bīstams tas nav, bet ciema kopainu tas bojā. Banka ir rīkojusi vairākas izsoles, bet nevienu šis īpašums neinteresē. Savulaik banka piedāvājusi pašvaldībai ēku par 3000 euro atpirkt, bet viena lieta ir to nopirkt, bet vēl ir nepieciešams finansējums, lai to nojauktu un teritoriju sakārtotu.

Daces prāt prātīgi būtu sagaidīt to brīdi, kad būs izsole ar lejupejošu soli, tad īpašumu nopirkt un pašiem to novākt. “Šī pamestā ēka, kurā kādreiz bija skola, bojā visu skaisto, kas te apkārt ir”, uzsvēra Dace, piebilstot “protams, es gribētu ciemā skaisti bruģētas taciņās, glītas, siltinātas un renovētas ēku fasādes, bet ciemā ar mazāk kā 600 iedzīvotājiem ne viss ir iespējams. Lai arī nav mums ne baznīcas, ne kapu, mums ir pirmskolas izglītības iestāde, ģimenes ārsta prakse, degvielas bāze, divi veikali, divas kafejnīcas. Manuprāt pilnīgi viss, lai cilvēki te dzīvotu. Vienīgi dzīvojamais fonds tāds bēdīgs, cilvēki ļoti interesējas par dzīvošanu Braslavā, jo līdz Valmierai ir vien 30 kilometri.”

Lai uzzinātu un tuvāk iepazītos ar katrai vietai svarīgāko pašvaldības vadītājs Dagnis Straubergs plāno iepazīties ar visu Limbažu novada pilsētu un pagastu pārvalžu darbu un tikties ar iestāžu un struktūrvienību vadītājiem, uzņēmējiem un iedzīvotājiem.

Sagatavoja: Ilga Tiesnese