Aloja

Kā sagatavoties daudzdzīvokļu māju remonta aizdevuma saņemšanai?

Septembrī Attīstības finanšu institūcija ALTUM uzsāka pieteikumu pieņemšanu atbalsta programmā, kas paredzēta daudzdzīvokļu namu remontam un apkārtējās teritorijas labiekārtošanai. Lai palīdzētu namu pārvaldniekiem un dzīvokļu īpašniekiem sagatavoties, ALTUM ir apkopojusi būtiskāko informāciju, kas jāņem vērā, gatavojot pieteikumu valsts aizdevumam saņemšanai.

Stāsta ALTUM Energoefektivitātes programmu departamenta vadītāja Ieva Vērzemniece.

#1 Pārliecinies, vai māja var pretendēt uz finansējumu

Finansējumam var pieteikties daudzdzīvokļu namu dzīvokļu īpašnieki, kuri vēlas veikt mājas remonta vai apkārtējās teritorijas labiekārtošanas darbus. Aizdevums ir paredzēts ēkām visā Latvijā, turklāt arī mājām ar nelielu dzīvokļu skaitu, piemēram, trīs. Jāuzsver, ka vispirms pēc aizdevuma mājas labiekārtošanas darbiem jādodas uz banku. Ja banka aizdevumu atsaka, dzīvokļu īpašnieki ar pilnvarotās personas starpniecību var doties pēc aizdevuma uz ALTUM. ALTUM nekonkurē ar kredītiestāžu aizdevumiem un situācijās, kad finansējumu projektam var saņemt bankā, ALTUM iesaistīšanās projekta finansēšanā nav nepieciešama. 

Būtiski, ka aizdevumu var izmantot neatliekamiem remontiem arī tad, ja mājas fondā nav pietiekošu uzkrājumu, tomēr jāņem vērā, ka mājas parādsaistības par saņemtajiem pakalpojumiem (apsaimniekošanu, atkritumu izvešanu, siltumapgādi, ūdeni un citiem pakalpojumiem), nedrīkst būt lielākas par 10 % no visu pakalpojumu rēķinu summas pēdējo 12 mēnešu laikā.

#2 Zini aizdevuma nosacījumus

Vienai mājai pieejamā aizdevuma maksimālā summa ir 400 000 eiro, vienlaikus nepārsniedzot 120 eiro uz vienu daudzdzīvokļu mājas kopējās platības kvadrātmetru. Kredīta nodrošinājums būs komercķīla. Maksimālais aizdevuma termiņš ir 20 gadi, taču var izvēlēties arī īsāku aizdevuma atmaksas termiņu. Iedzīvotāju kopīgi ņemtajam kredītam tiks piemērota fiksēta procentu likme 3,5 % gadā, un aizdevuma līgums jānoslēdz līdz 2023. gada 31. decembrim.

Mājas iedzīvotāji aizdevumu atmaksās kopā ar ikmēneša komunālo maksājumu rēķinu, kas nozīmē, ka nebūs jāveic vēl kāds papildu maksājums un kredīta apmaksas summa jau būs iekļauta komunālo maksājumu rēķinā. Piemēram, daudzdzīvokļu mājā ar 40 dzīvokļiem, kas mājas energoefektivitātes uzlabošanā ieguldīja 185 tūkstošus eiro, ikmēneša maksājums uz dzīvokli ir 13 eiro, vienlaikus par aptuveni 50 % ir samazinājušies dzīvokļa maksājumi par siltumenerģiju. 

#3 Vienojies ar kaimiņiem par nepieciešamajiem uzlabojumiem

Lai pieteiktos ALTUM aizdevumam, mājas iedzīvotājiem ir jāvienojas par veicamajiem remonta darbiem. Savukārt, lai to izdarītu, jāsasauc dzīvokļu īpašnieku apspriede, jāvienojas par prioritātēm un jāizvirza pilnvarotā persona (tā var būt tikai juridiska persona), kas veiks remonta darbu dokumentu sagatavošanu.

ALTUM aizdevums paredzēts dažādiem darbiem, piemēram, mājas jumta seguma nomaiņai vai atjaunošanai, ūdensvada un kanalizācijas stāvvadu nomaiņai, kāpņutelpas remontam, autostāvvietu uzlabošanai, mājas fasādes renovācijai, bērnu laukumiņa ierīkošanai, apkārtējās teritorijas labiekārtošanai, elektroauto uzlādes vietas ierīkošanai un citiem.

Lai būtu vienkāršāk veikt aprēķinus, ALTUM mājas lapā pieejams programmas kalkulators – ievadot plānoto aizdevuma summu un vēlamos aizdevuma termiņus, iespējams aprēķināt ikmēneša maksājuma apmēru.

Kad panākta vienošanās par veicamajiem darbiem, pilnvarotajai personai ir jāapzina potenciālie remontdarbu veicēji, jāaprēķina plānotās izmaksas un jāiepazīstina dzīvokļu īpašnieki ar kopējām izmaksām un piegādātāju atlasi. Pēc tam iedzīvotājiem jānobalso par veicamajiem darbiem, izmaksām un plānoto darbu veicēju, pilnvarojot atbildīgo personu parakstīt projekta realizācijas dokumentus. Lēmums ir pieņemts tad, ja “par” nobalso 50 % plus viena balss no dzīvokļu īpašniekiem, savukārt attiecībā uz kopīpašumā esošiem dzīvokļiem – nepieciešams 100 % balsu.

#4 Iesniedz dokumentus atbalsta saņemšanai

Ja banka ir atteikusi finansējumu mājas remontdarbiem, pilnvarotā persona ALTUM klientu apkalpošanas portālā mans.altum.lv iesniedz pieteikumu dalībai programmā kopā ar tehnisko dokumentāciju un citiem projekta dokumentiem, piemēram, remontdarbu tāmi, kopsapulces protokolu, aptaujas balsošanas protokolu u.c. ALTUM izvērtēs pieteikumu un pozitīva lēmuma gadījumā pilnvarotajai personai būs jāparaksta līgums par finansējuma piešķiršanu un varēs uzsākt remontdarbu veikšanu.

ALTUM aizdevums daudzdzīvokļu mājas remontdarbiem soli pa solim: https://bit.ly/2XwsLMb

Papildu informācija par aizdevumu programmu: https://bit.ly/3CxN9M4

Papildu informācijai:

Sandra Eglīte

ALTUM sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 26577810

sandra.eglite@altum.lv