Alojas administrācija

Alojā noslēgumam tuvojas Skolas un Ausekļa ielu pārbūves darbs

Noslēgumam tuvojas projekta “Skolēniem un satiksmei drošas infrastruktūras izveide Alojas Ausekļa vidusskolas pieguļošajā teritorijā – Skolas ielā, līdz Kluba ielai, Ausekļa ielā, līdz Kalēju ielai Alojā, Alojas novadā” realizācija.

Rekonstruējamie ielu posmi un apgriešanās laukums ar autostāvvietām ir cieši saistīti ar 2020. gadā ekspluatācijā nodoto atjaunoto Alojas Ausekļa vidusskolas Lielo ēku. Jaunā infrastruktūra nodrošinās drošu, mūsdienīgu satiksmes plūsmu un piekļuvi izglītības iestādei. Projekta rezultātā ir sakārtota un būtiski uzlabota satiksmes drošība un transporta sistēmas optimizācija, izbūvēti bruģēti gājēju un velosipēdu celiņi, uzstādītas ceļu zīmes, izveidots jauns bruģēts un apgaismots apgriešanās laukums ar autostāvvietām.

Kopējās projekta izmaksas 237853,21 eiro ar PVN. Būvdarbus veic SIA “Tas Tur” par 223710,73 eiro ar PVN, tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzības darbus veic SIA “Kroks R” par 11858 eiro ar PVN. Būvuzraudzība ir uzticēta SIA “Marčuks” par summu 2284,48 eiro ar PVN.

Projekta īstenošanai tika piešķirts Valsts kases aizdevums 190154 Eur apmērā. Projekta realizācijas laiks tika noteikts piecus mēnešus un tuvākajā laikā visi ieplānotie darbi tiks pabeigti.

Alojas pilsētas un pagasta pārvaldes vadītāja Zanda Aderniece teic, ka Alojas Ausekļa vidusskolas teritorijas infrastruktūras sakārtošana jau ilgstoši ir bijusi viena no Alojas administrācijas prioritātēm projektos, kuru realizācija ļauj risināt satiksmes drošības jautājumus, kā arī sakārtot pilsētas iedzīvotājiem un viesiem nozīmīgas teritorijas.  Infrastruktūras sakārtošana aizsākās ar Baznīcas ielas posma un Jūras ielas krustojuma sakārtošanu un šis projekts ir labs un skaists turpinājums tālākajai satiksmes infrastruktūras sakārtošanai Alojas pilsētā. Iedzīvotāji un skolēni novērtē ieguldīto darbu un tic, ka ceļu sakārtošana veicinās novada attīstību un paaugstinās Alojas Ausekļa vidusskolas pedagogu un skolēnu mobilitāti. Liels paldies par kvalitatīvo darbu arī būvdarbu veicējiem – SIA “Tas Tur” valdes loceklim Oskaram Toomam un viņa puišiem, taču lielākais paldies ir alojiešiem par viņu pacietību un izpratni, paciešot neērtības būvdarbu laikā.

Sagatavoja: Jana Mošura, Alojas administrācijas attīstības nodaļas vadītāja

Autora foto