Aloja

Iedegtas Alojas un Staiceles pilsētas egles

Otrā adventē tika iedegta Staiceles pilsētas egle, šodien šis gaišais notikums noticis arī Alojā. Šogad šie pasākumi bija savādāki nekā citus gadus, eglītes iedegšana šogad notika klusāk nekā iepriekš, bet svētku noskaņa no tā nemazināsies. Svētku rotā iemirdzas arī Staiceles un Alojas pilsētas ielas, parki, uzņēmumu un namu pagalmi, sagādājot prieku un svētku sajūtu pilsētu iedzīvotājiem un viesiem. Lai top gaišums un svētki ienāk pilsētā!

Limbažu novada Alojas administrācijas vadītāja Aivara Krūmiņa apsveikums:

Šīs dienas pirms Ziemassvētkiem
ved mūs pretim kādam baltam
klusumam, aiz kura ir
kaut kas mīļš, sen aizmirsts
un pazaudēts, kas mums
atkal no jauna jāatrod…
/K.Skalbe/

Šis laiks saistās ar svētku noskaņu, laiks, kad vismaz uz brīdi gribas apstāties un atskatīties uz jau padarīto un pasapņot par to, kas vēl šajā dzīvē ir gaidāms. Atcerieties un pavadiet laiku ar saviem mīļajiem, pasakiet laipnu vārdu, veltiet smaidu, tas neko nemaksā, bet tik ļoti silda.

Lai gaišs un mierpilns Ziemassvētku gaidīšanas laiks!

Alojas pilsētas un pagasta pārvaldes vadītājas Zandas Adernieces apsveikums:

Pretim jaunām virsotnēm, ko apbrīnot.

Pretim jauniem brīnumiem, ko radīt.

Pretim jauniem draugiem, ko iemīļot.

Īpašs paldies Vēsmai un Antrai Ozolām par atsaucību, radošumu, par neizsīkstošām idejām un ieinteresētību par mūsu mājām – Aloju.

Liels paldies Inesei Timermanei un Andai Bondarei par iniciatīvu un atsaucību piedaloties Alojas ikdienas dzīves dažādošanai.

Paldies arī SIA “DK Apsītes” valdes loceklim Dainim Kreišmanim par atsaucību.

Teksts: Zane Lapšāne-Celma

Foto: Zane Lapšāne-Celma, Zanda Aderniece, Indra Jaunzeme