Alojas Novads

Nekustamais īpašums

Iznomā zemi

Alojas novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu ar vēlmi nomāt pašvaldībai piekritīgus zemes gabalus. Zeme tiek iznomāta bez apbūves tiesībām. Interesentus aicina pieteikties pašvaldībā līdz 2015.gada 17.jūnijam. Papildus informācija pa tālr. 64023927. Iznomājamie pašvaldībai piekritīgie zemes gabali: Pielikums Nr1 Pļaviņas  

Alojas novada dome izsolē pārdod nekustamo īpašumu
Alojas novada dome izsolē pārdod nekustamo īpašumu

Alojas novada dome izsolē pārdod nekustamo īpašumu

Alojas novada dome mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Jaunupītes 1” Alojas pagastā, kadastra Nr.6627 004 0338, kas sastāv no zemesgabala 5,79 ha platībā. Izsoles sākumcena –  5128,21 EUR. Izsoles solis – 100 EUR. Izsole notiks 2015.gada 10.februārī plkst.…

image_pdfimage_print