Aloja

Braslavas bibliotēka

 

 •  

  Bibliotēku krājumus papildina projekta “Vērtīgo grāmatu iepirkums Latvijas publiskajām bibliotēkām” grāmatas

  Pateicoties Latvijas Republikas Kultūras ministrijas atbalstam un Latvijas Nacionālās bibliotēkas administrētajam projektam “Grāmatu iepirkuma programma publiskajām bibliotēkām”, Alojas administrācijā esošās publiskās bibliotēkas kopumā saņēma 233 grāmatu eksemplārus 2327 EUR vērtībā. Bibliotēkas savos krājumos ir ieguvušas vērtīgu oriģinālliteratūru, augstvērtīgu tulkoto daiļliteratūru,…

  Dzejas dienu akcija “Palūkojies zvaigznēs”

  No 2. – 30. septembrim, Limbažu Galvenā bibliotēka, aicina piedalīties dzejas dienu akcijā “Palūkojies zvaigznēs”.

  Braslavas bibliotēkā pandēmijas laikā veic kosmētisko remontu

  Braslavas bibliotēkā šopavasar tiek veikts kosmētiskais remonts – tiek krāsotas sienas, krāsnis un iekšējās durvis, kā arī vienas telpas grīdas segums. Remontdarbiem nepieciešamie materiāli un krāsas tika iepirktas pērnā gada izskaņā. Darbu izmaksas tiek segtas no 2020. gada neizlietotajiem finanšu…

  No 12. janvāra darbu atsāks bibliotēkas grāmatu izsniegšanai; pārējie kultūras pakalpojumi – attālināti

  7. janvārī valdība lēma no 12. janvāra atvērt bibliotēkas, lai tās var atsākt grāmatu izsniegšanu, tomēr bibliotēku lasītavas apmeklētājiem arī turpmāk būs slēgtas. Tāpat klātienē varēs turpināt apmeklēt muzeju ārtelpu ekspozīcijas. Pārējās kultūrvietas un kultūras pakalpojumi aizvien būs pieejami tikai…

  Kultūras ministrijas atbalsts grāmatu iepirkumam Alojas novada bibliotēkām

  Ņemot vērā nepieciešamību atbalstīt gan krīzes skarto grāmatniecības nozari – grāmatu autorus, ilustratorus un tulkotājus, gan kvalitatīvi papildināt Latvijas publisko bibliotēku krājumus ar augstvērtīgiem pēdējo gadu izdevumiem, Latvijas valdība 2020. gada 16. jūnijā pēc Kultūras ministrijas (KM) izstrādāta rīcības plāna…

  Alojas novada dome aicina iedzīvotājus izvērtēt nepieciešamību apmeklēt iestādes klātienē

  Pēdējās nedēļās valstī kopumā un atsevišķās pilsētās strauji saasinājusies situācija ar koronavīrusa Covid-19 izplatību. Alojas novada dome aktīvi sekot līdzi Covid-19 izplatībai valstī un Ministru kabineta izstrādātajiem vīrusa ierobežošanas pasākumiem. Alojas novada dome aicina iedzīvotājus ļoti rūpīgi izvērtēt nepieciešamību apmeklēt…

 • Adrese: „Imantas 4”, p/n Blankaskrogs, Braslavas pagasts, Limbažu novads, LV-4068

  Kontakti: 64030432, braslavas.biblioteka@aloja.lv

  Vadītāja: Astra Špūle

  Darba laiks:

  pirmdien, trešdien, ceturtdien – no 11:30 līdz 18:00

  otrdien, piektdien – no 9:00 līdz 15:30

  mēneša otrā trešdiena – metodiskā diena (apmeklētājiem slēgts)

  mēneša pēdējā ceturtdiena – spodrības diena (apmeklētājiem slēgts)

   

   

  Braslavas bibliotēkas nolikums

  Darba pārskats 2020

   

  Braslavas pagasta bibliotēkas Lietošanas noteikumi 2021

 • Braslavas pagasta  bibliotēka piedāvā:

  • Abonētās datubāzes

  Bezmaksas piekļuve datubāzēm internetā – Letonika.lv un Periodika.lv

  • Apmācības

  Apmācību iespējas pamatprasmēs darbam ar datoru un internetu piedāvā gan bibliotēkā gan klienta dzīves vietā

  • Datori un internets

  Datoru un interneta (arī bezvadu) bezmaksas izmantošana

  • Dokumentu izdrukas, kopēšana, skenēšana

  Informāciju saglabājot digitālajā formātā, izdrukājot

  • Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņu pagarināšana

  Iespieddarbu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana pa tālruni 64030432, e-pastubraslavas.biblioteka@aloja.lv

  Iespieddarbu rezervēšana saņemšanai Braslavas pagasta bibliotēkā, iespieddarbu nodošanas termiņu pagarināšana un lietotāja konta pārraudzība internetā
  www.limbazubiblioteka.lv/lv/meklet/kataloga

  • Konsultācijas

  Par bibliotēkas piedāvāto pakalpojumu izmantošanas iespējām, informācijas meklēšanu, e-pakalpojumu izmantošanu internetā, par praktiskām un noderīgām lietām darbā ar datoru.

  • Pasākumi

  Bibliotēkas, literatūras un lasīšanu popularizējoši pasākumi (izstādes, tematiski pasākumi, diskusijas u.tml.)

  • Periodika (avīzes, žurnāli)
  • Starpbibliotēku abonements

  Iespieddarbus, kuri nav Braslavas pagasta bibliotēkas krājumā var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)

  • Uzziņas

  Tematisko, faktogrāfisko, adresālo, precizējošo uzziņu izpilde

  • Ekskursijas un iepazīšanās ar bibliotēku

  Ekskursijas pa bibliotēku un informācija par bibliotēkas struktūru, pakalpojumiem

 • VĒSTURISKO KARŠU PĀRLŪKOŠANA

  Dažādi laikmeti un robežu izmaiņas.

  Portāls piedāvā jaunas iespējas Latvijas karšu izpētei:  vēsturisko karšu meklēšanu, atlasi un pētīšanu, vietvārdu un adrešu meklēšanu, laukumu un attālumu mērīšanu un vēsturisko kartogrāfisko datu salīdzināšanu ar mūsdienu datiem.

  Karšu portālā ir iekļautas kartes no 17. gs. sākuma līdz mūsdienām – senās Livonijas kartes, Latvijas vēsturiskās topogrāfiskās kartes, pirmās kartes latviešu valodā, pirmās Latvijas neatkarības laikā izdotās kartes un pilsētu plāni.

  Karšu bibliotēka 

  LASĀMKOKS

  Elektroniskā bibliotēka bērniem.

  Lasāmkoks piedāvā interaktīvu vidi. Portāls veidots kā interaktīvs komunikācijas rīks un digitālā bibliotēka 4 dažādām vecuma grupām, kurā var gan lasīt grāmatas, gan aprakstus par bērnu literatūru, tās autoriem un ilustratoriem un skatīties animācijas filmiņas. Tāpat portāls sniedz aktuālu informāciju par pasākumiem, saistītiem ar bērnu literatūru un lasīšanas veicināšanu. Katrai vecuma grupai – pirmsskolas vecuma bērni, jaunākā skolas vecuma bērni, pusaudži, pieaugušie – ir atšķirīgs, bērnu grāmatu mākslinieka Reiņa Pētersona izstrādāts dizains.

  Portālu veido LNB bērnu literatūras centrs.

  Lasāmkoks

  WWW ARHĪVS

  Vairāk nekā 3000 Latvijas tīmekļa vietņu.

  Arhīvs satur Latvijas tīmekļa vietnes, kas vāktas no 2008. gada izlases veidā. Atsevišķos gadījumos arhīvā atrodamas arī ārzemju vietnes, ja to saturs saistīts ar Latviju.

  Arhīvs

  GRĀMATU PORTĀLS

  Kultūrvēsturiskas grāmatas digitālā formā.

  Grāmatu portālā ir iekļauti aptuveni 6000 grāmatu – vairāk kā 1,5 miljonu lappušu – gan Latvijas, gan trimdas izdevumu. Tās ir kultūrvēsturiski nozīmīgas grāmatas, kas bibliotēkā ir visvairāk pieprasītas, vai arī ir ļoti sliktā stāvoklī.

  Portāls

  PERIODIKAS PORTĀLS

  Meklē un lasi vēsturiskos laikrakstus un žurnālus.

  Periodikas portālā ir iekļauti aptuveni 3000 dažādu nosaukumu laikrakstu un žurnālu – vairāk nekā 2,5 miljonu lappušu – gan no Latvijas, gan trimdā izdotas periodikas. Tie ir izdevumi, kas bibliotēkā ir visvairāk pieprasīti, vai arī ir ļoti sliktā stāvoklī — daži laikraksti ir nolietoti, citiem cauri var redzēt druku no otras puses, un ne visas publikācijas var precīzi atpazīt automātiskā režīmā. Iesaisties digitālās bibliotēkas veidošanā un labo pamanītās kļūdas!

  Periodika

  RAKSTI LATVIJAS PRESĒ

  Nacionālā Analītikas datubāze ir datu arhīvs, kas satur informāciju par rakstiem Latvijas presē no 1950. gada līdz mūsdienām, kā arī ārzemju preses izdevumiem, kuros rakstīts par Latviju un latviešiem. LNB Analītikas datubāze ierakstu skaits aptver vairāk nekā 3 miljonus rakstu.

  Raksti

 • 2021.gadā Braslavas pagasta bibliotēkā pieejami šādi preses izdevumi

  • 100 labi padomi
  • Alojas Novada Vēstis
  • Auseklis
  • Avene
  • Copes Lietas
  • Ievas Padomu Avīze
  • Ievas Veselība
  • Ievas Virtuve
  • Kultūrzīmes
  • Maģiskās Rūtis
  • Mājas Viesis
  • Noslēpumi un Fakti
  • Padoms rokā
  • Praktiskais Latvietis
  • Privātā Dzīve
  • Zaķēns Ziķeris

  2017.gadā Braslavas pagasta bibliotēkā pieejami šādi preses izdevumi

  Laikraksti – Alojas Novada Ziņas,  Ievas Padomu Avīze, Pavards, Auseklis.

  Žurnāli – Praktiskais Latvietis, Ilustrētā Junioriem, Ievas Veselība,  Ievas Māja, Privātā Dzīve, Copes lietas, 100 Labi padomi, Mājas Viesis,  Ilustrētā Pasaules Vēsture, Ievas Virtuve.

 • Jūnijā

  Nav informācijas

   

 •  

  Meklē Braslavas bibliotēkas jaunākās grāmatas kopkatalogā!


  Papildinājums Braslavas pagasta bibliotēkas krājumam

  2012.gada nogalē, VKKF projekta „Grāmatu iepirkums Limbažu, Salacgrīvas un Alojas novada pašvaldību bibliotēkām” ietvaros, Braslavas pagasta bibliotēka savā krājumā saņēma 15 grāmatas par kopējo summu Ls 105,55:

  • no latviešu oriģinālliteratūras:

  Priede, Dace. Snieg purpura sniegs;

  Zvirbule, Dace. Rendas tenkas;

  Avotiņa, Daina. Vīramāte;

  Gailīte, Skaidrīte. Rožukronis;

  Stumbre, Lelde. Personīgi;

  Jundze, Arno. Gardo vistiņu nedēļa;

  Bērziņš, Miķelis. Manas dzīves apraksts;

  Muižzemniece, Ilze Liliāna. Bez robežām;

  • no nozaru literatūras:

  Radiņš, Arnis. Arheoloģisks ceļvedis latviešu un Latvijas vēsturē;

  Lielais Latvijas atlants;

  Latvijas vēstures atlants;

  Streičs, Jānis. Tas garais cilvēkbērna gads;

  Rusmanis, Sigurds. Pa vecajiem Latvijas ceļiem;

  Žuravļova, Larisa. Diabēts.

  LR Kultūras ministrijas un LNB administrētās programmas „Publisko bibliotēku kapacitātes stiprināšana grāmatu un citu izdevumu iegādē nacionālās identitātes un sabiedrības saliedētības veicināšanai” ietvaros Braslavas pagasta bibliotēka savā krājumā saņēma 5 grāmatas un 1 klausāmgrāmatu par kopējo summu Ls 27,72:

   (Divas) puses. Latviešu kara stāsti;

  (Divas) puses. Latviešu kara stāsti, (klausāmgrāmata);

  Kaprāns, Mārtiņš. Padomju deportāciju pieminēšana Latvijā;

  Anderss, Eduards. Latviešu vidū holokausta laikā;

  Rufs, Filips. Pa stāvu liesmu debesīs;

  Latvijas vēstures atlants.

  Visi laipni gaidīti Braslavas pagasta bibliotēkā!