Alojas Novads

Cenu aptauja Nr. CA 2020/17 “Apauguma noņemšana Kalēju ielā Staicelē”

Publicēts 17.03.2020. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2020. gada 19. martam. Piedāvājumi var tikt iesniegti: nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064; iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā; nosūtot elektroniski uz e-pastu: dome@aloja.lv

Lasīt vairāk

Cenu aptauja Nr. CA 2020/09 “Vingrošanas nodarbību vadīšana pieaugušajiem projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Alojas novadā” Nr.9.2.4.2/16/I/028 ietvaros”

Publicēts 11.02.2020. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2020. gada 14. februārim. Piedāvājumi var tikt iesniegti: nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064; iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā; nosūtot elektroniski uz e-pastu: dome@aloja.lv

Lasīt vairāk
image_pdfimage_print