Aloja

Informācija par “Alojas novada dienām”

aloja.lv_alojas-novada-gerbonis_mazais-252x300Alojas novada dome šogad organizē pasākumu “Alojas novada dienas”,  kas notiks 27. un 28.martā. Tas ir kā turpinājums “Uzņēmēju dienām”, kas notikušas jau iepriekš.

 

27.martā notiks gan ekskursijas pa uzņēmumiem, gan seminārs uzņēmējiem. 28.martā ieplānota izstāde – tirdziņš. Tajā aicināti piedalīties amatnieki, lauksaimnieki, uzņēmēji, sabiedriskās organizācijas, bankas, izglītības iestādes u.c. Šajā dienā notiks arī tehnikas parāde un pasākuma noslēgumā balle, kurā tiks apbalvoti uzņēmēji trīs kategorijās – Lielākais nodokļu maksātājs, Lielākais darba devējs, kā arī Jaunais uzņēmējs. Pirmajās divās kategorijās uzņēmumi tika vērtēti sadalījumā pa uzņēmējdarbības formām.

Semināra programma

 

Pasākuma mērķi ir sniegt uzņēmējiem aktuālo informāciju dažādās uzņēmējdarbības jomās, godināt uzņēmējus, kas savu komercdarbību veic Alojas novadā, kā arī iepazīstināt iedzīvotājus ar uzņēmēju un amatnieku aktivitātēm, uzņēmumiem, ražoto produkciju un sniegtajiem pakalpojumiem. Ļoti svarīgi ir stiprināt saikni „uzņēmējs – iedzīvotājs – pašvaldība”, veicināt informācijas apmaiņu tūrisma, izglītības un sabiedrisko aktivitāšu jomā.

 

Pasākuma ietvaros būs iespēja meklēt sadarbības partnerus un dibināt jaunus darījuma kontaktus.

 

Šogad  uzņēmumu produktu/pakalpojumu un informācijas izstāde – tirdziņš, kā ierasts, notiks Alojas sporta hallē, Ausekļa ielā 1, Alojā. Aicinām visus vietējos ražotājus, lauksaimniekus, amatniekus un biedrības piedalīties, radoši un interesanti reklamējot savu produkciju. Aicinām būt aktīviem, rīkot reklāmu akcijas, degustācijas, konkursus vai ierīkot informatīvus stendus par sava uzņēmuma izaugsmi vai sadarbības piedāvājumiem.

 

Izstādes laikā  apmeklētāji varēs vērtēt izstādes dalībniekus trīs kategorijās:

  • Atraktīvākais stends;
  • Viesmīlīgākais stends;
  • Interesantākais izstādes produkts/pakalpojums.

 

Izstādes noslēgumā rezultāti tiks apkopoti, un uzvarētāji katrā kategorijā saņems īpašas balvas no Alojas novada domes.

 

Šogad pasākumā aicināti piedalīties arī skolēnu mācību uzņēmumi (SMU), kas kuplinās mūsu izstādi – tirdziņu ar jaunām idejām. Jaunieši prezentēs savu uzņēmumu un tajos radītos produktus.

 

Uzaicinājumu piedalīties izstādē – tirdziņā ar savu stendu saņēmuši Mazsalacas, Burtnieku un Salacgrīvas novada pašvaldības, kuras pērn noslēdza sadarbības līgumu ar Alojas novada pašvaldību.

 

Par godu šim pasākumam tiks izdota “Uzņēmēju avīze”, kurā varēs lasīt intervijas ar lieliskiem Alojas novada uzņēmējiem, kuri pozitīvi vērtē uzņēmējdarbības vidi Alojas novadā, kā arī iedvesmo citus labiem darbiem.

 

Informāciju sagatavoja Baiba Birzgale

Alojas novada domes komercdarbības speciāliste

Tālr. 25749131, e-pasts: baiba.birzgale@aloja.lv

 

Saistīti raksti: 

“Alojas novada dienās” būs interesanti ikvienam

Aicinājums 27.februārī apmeklēt Alojas novada uzņēmumus

Uzņēmēji un NVO aicināti piedalīties „Alojas novada dienu” pasākumos

“Alojas novada dienās” notiks seminārs uzņēmējiem

Vēl tikai līdz 27.februārim iespējams pieteikt uzņēmumu dalībai “Alojas novada dienās”