Alojas administrācija

LU Starptautiskā ekonomikas un biznesa katedra aicina uzņēmējus piedalīties E-Lab projektā

luRīgas plānošanas reģiona sadarbības partneris LU Starptautiskā ekonomikas un biznesa katedra aicina uzņēmējus un pašvaldības piedalīties E-Lab projektā

 

LUUL aicina uzņēmējus līdz 15.martam iesniegt idejas (pāris teikumos):

  • jaunu preču vai pakalpojumu ieviešanai tirgū;
  • esošu produktu papildus funkcionalitātes un vērtības komercializācijai;
  • praktiskas idejas, kas ir radušās uzņēmumos, bet kurām pietrūkst iekšējo resursu, lai tās ieviestu dzīvē;

 

Uppsalas Universitātē ir tapis rīks, ar kura palīdzību var veicināt uzņēmējdarbības attīstību reģionos. 

Tā ir rūpīgi izstrādāta metodoloģija, kas ļauj attīstīt un komercializēt uzņēmumos un pašvaldībās esošās idejas, kurām pašiem nepietiek laika vai finanšu resursu. Proti, šīs idejas tiek nodotas maģistrantūras studentiem, kuri mācību kursa laikā, Zviedrijas profesora uzraudzībā, šīs idejas pārvērš biznesa plānos. 

 

Sīkāka informācija par E-Lab, ideju iesniegšanas termiņiem un izstrādes procesu šeit: PIEDĀVĀJUMS sadarbībai ar LUUL (002) un EL_Company flyerLV (002).

 

Jāpiebilst, ka E-Laba, ir atstrādāta arī ideju un biznesa plānu konfidencialitātes politika un piedalīšanās šajā projektā ir bez maksas. 

 

Jebkādu jautājumu gadījumā zvaniet vai rakstiet uz :  ilona.baumane@gmail.com;  tel.26009060