Aloja

Cenu aptauja Nr.CA/2019/32 “Ielu apgaismošanas barošanas, vadības un uzskaites iekārtas pārvietošana ārpus TP-4626 “Salaca” 0,4 kV sadales Staicelē”

Publicēts 05.08.2019. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2019. gada 9. augustam plkst. 10:30. Piedāvājumi var tikt iesniegti: nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas novada dome, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064; iesniedzot personīgi Alojas novada domē, Jūras ielā 13, Alojā; nosūtot elektroniski uz e-pastu: dome @aloja.lv

2. pielikums Tehniskais projekts – jautāt Izpilddirektora vietniekam saimnieciskajos jautājumos Aivaram Krūmiņam, tālr. 22014160, e-pasts: aivars.krumins@aloja.lv;