Aloja

Cenu aptauja Nr.CA/2021/39 “Apliecinājuma kartes sagatavošana ēkas fasādei Lielā ielā 7, Staicelē, Limbažu novadā”

Publicēts: 21.07.2021.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2021. gada 29. jūlijam. Piedāvājumi var tikt iesniegti: nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot: Alojas administrācija, Jūras iela 13, Aloja, Limbažu novads, LV-4064; iesniedzot personīgi Alojas administrācijā, Jūras ielā 13, Alojā; nosūtot elektroniski uz e-pastu: alojas_administracija@limbazi.lv (elektroniski parakstīts vai ieskenēts ar parakstu).