Aloja

Limbažu novada pašvaldība 2021. gada 13. decembrī plkst. 14:00 rakstiskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu – Ausekļa iela 2, Aloja, Limbažu novads

  1. Limbažu novada pašvaldība 2021. gada 13. decembrī plkst. 14:00 rakstiskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu – Ausekļa iela 2, Aloja, Limbažu novads, kas sastāv no zemes gabala 0,1854 ha platībā, ar kadastra numuru 6607 001 0172. Nekustamā īpašuma sākuma cena – 1520,00 EUR. Nodrošinājums 152,00 EUR, reģistrācijas maksa 15,00 EUR.

Nekustamā īpašuma izsolei var pieteikties līdz 2021. gada 13. decembra plkst. 13:30 Alojas administrācijā. Lai reģistrētos izsolei, pretendentiem jāpārskaita Alojas administrācijas kontā (LV12HABA0551026085817) dalības maksa un nodrošinājuma nauda. 

Izsoles noteikumi: https://www.aloja.lv/wp-content/uploads/2021/11/Izsoles-noteikumi-Ausekla-iela-2-Aloja.docx

Info : https://www.aloja.lv/wp-content/uploads/2021/11/Ausekla-iela-2-Aloja.docx