Aloja

Cenu aptauja Nr.CA/2021/55 “Dzīvokļa remonts nekustamā īpašumā Lielā iela 18-1, Staicelē, Limbažu novadā”.

  1. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2021. gada 06.decembrim plkst 10.00.:

1. iesniedzot personīgi Alojas administrācijā, Jūras ielā 13, Alojā, Limbažu novads, LV-4064;

2. nosūtot pa pastu vai nogādājot ar kurjeru, adresējot Alojas administrācijā, Jūras ielā 13, Alojā, Limbažu novads, LV-4064;

3. nosūtot ieskanētu pa e-pastu alojas_administracija@limbazi.lv un pēc tam oriģinālu nosūtot pa pastu;

4. nosūtot elektroniski parakstītu uz e-pastu alojas_administracija@limbazi.lv;

5. nosūtot 3. vai 4. punktā minētajā kārtībā, bet ar elektroniski šifrētu finanšu piedāvājumu (Excel dokumenta* vai ZIP arhīva atvēršanai ar paroli) un nodrošināt piedāvājuma atvēršanas paroles nosūtīšanu 1(vienas) stundas laikā pēc iesniegšanas termiņa beigām.

https://www.aloja.lv/wp-content/uploads/2021/11/Noteikumi-dzivokla-remonts-nekustama-ipasuma-Liela-iela-18-1-Staicele-Limbazu-novads.docx

Rezultāts: https://www.aloja.lv/wp-content/uploads/2021/11/rezzultats-Nr.-55.pdf