Alojas administrācija

Iepirkumi 9. panta kārtībā 2020. gads

Iepirkums Nr. AND 2020/10/ERAF “Bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas projektēšana un izbūve nekustamajā īpašumā “Vīķi””

Ar iepirkuma nolikumu un tehnisko specifikāciju var iepazīties Alojas novada pašvaldības pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā EIS https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/40051

Iepirkums Nr. AND 2020/09 “Telpu grupas lietošanas mērķa maiņa ar pārbūvi un teritorijas labiekārtojumu PII “Auseklītis” pirmsskolas izglītības grupām Puikulē”

Ar iepirkuma nolikumu un tehnisko specifikāciju var iepazīties Alojas novada pašvaldības pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā EIS https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/39738

Iepirkums Nr. AND 2020/06 “Mehanizētās kaisīšanas pakalpojumi Alojas novada pašvaldības vajadzībām”

Ar iepirkuma nolikumu un tehnisko specifikāciju var iepazīties Alojas novada pašvaldības pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā EIS – https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/38843

Iepirkums Nr. AND 2020/05 “Ūdensvada un kanalizācijas tīklu pieslēguma izbūve sociālajai mājai Alojā, Ausekļa ielā 3A”

Ar iepirkuma nolikumu un tehnisko specifikāciju var iepazīties Alojas novada pašvaldības pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā EIS – https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/38568

Iepirkums Nr. AND 2020/04 “Žalūziju un ekspozīciju sistēmu piegāde Alojas Ausekļa vidusskolai”

Ar iepirkuma nolikumu un tehnisko specifikāciju var iepazīties Alojas novada pašvaldības pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā EIS – https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/37252

Iepirkums Nr. AND 2020/03 “Grupas telpu remonts PII “Auseklītis” struktūrvienībā Vilzēnos”

Ar iepirkuma nolikumu un tehnisko specifikāciju var iepazīties Alojas novada pašvaldības pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā EIS – https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/37103

Iepirkums Nr. AND 2020/02/ERAF “Aprīkojuma un iekārtu iegāde sociālās rehabilitācijas centra izveidei”

Ar iepirkuma nolikumu un tehnisko specifikāciju var iepazīties Alojas novada pašvaldības pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā EIS – https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/35857

image_pdfimage_print